Redirack

Redirack

"De opdracht voor All2Change bestond uit het analyseren en in kaart brengen van de synergiën tussen Redirack België en Redirack UK. Een ‘bulldozermentaliteit’ met gevoel voor culturele en sociale aspecten was nodig om de ‘not invented here’ mentaliteit in beide business units te doorbreken. Lees verder...

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

"Een gevestigde organisatiestructuur verander je niet zo makkelijk. Het betekent vooral mensen er van overtuigen, dat een nieuwe structuur meer voordelen oplevert dan de bestaande. Voordelen in de zin van efficiënter en effectiever werken, maar ook inzake ontwikkelingsperspectieven voor medewerkers. Binnen het COA, bij de Lees verder...

Mak & Coeurderoi NV

Mak & Coeurderoi NV

"De opdracht bestond uit drie opeenvolgende fasen. De eerste fase bestond uit een diepteanalyse van het bedrijf en een marktonderzoek. In de volgende fase werd de juiste - dus een op relevante scenario's gebaseerde - strategie bepaald. Tot slot, is in de derde fase een Lees verder...