PROFESSIONELE ONDERSTEUNING VOOR CORPORATE REVITALIZATION EN TURNAROUND MANAGEMENT

All2Change levert 'alle' mogelijke diensten om effectieve organisatieverandering te bewerkstelligen. Het betreft professionele diensten voor Corporate Revitalization en Turnaround Management, d.w.z. trouble shooting, business improvement, integraties, sluitingen, overnames en specifieke, complexe door tijdsdruk gedreven, veranderingsprojecten. Deze onderscheidende, maar tevens verweven, diensten zijn:

  • Coaching van individuen en/of teams
  • Consultancy m.b.t. strategie, operatie en organisatieverandering
  • Interactive Sessies voor het beter doorgronden van inhoudelijke en sociale aspecten vóór, tijdens en na de organisatieverandering, veranderconcepten en kenmerken van High Performance Organizations
  • Interim Management om stimulerend leiding te geven aan complexe veranderingstrajecten.
  • Lidmaatschap van Raad van Advies en Toezicht

Effectieve verandering: kunst of wetenschap? Effectieve verandering vraagt om een professionele aanpak, gebaseerd op een aantal onmisbare, goed doordachte en onderling afgestemde aspecten: aanpak, houding, ervaring, kennis en vaardigheden. All2Change past de kunst van het veranderen met overtuigende passie en een pragmatische benadering van de onderliggende 'wetenschap' toe. Beide zijn absoluut vereist om effectieve en langdurige verandering in organisaties te bewerkstelligen.

All2Change zal u professioneel ondersteunen in het realiseren van efficiënte en effectieve organisatieverandering en transformatie. Het doel daarbij is om ervaring, kennis en vaardigheden over te dragen naar de organisatie.

Deze site informeert over de ingrediënten voor effectieve organisatie-verandering, gerealiseerde opdrachten, referenties en publicaties. Neem s.v.p. vrijblijvend contact met ons op indien aanvullende informatie is gewenst.

AANPAK, INSTELLING, ERVARING, KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Onze kracht is een unieke combinatie van organisatieverandering gerelateerde ingrediënten: aanpak, instelling, ervaring, kennis en vaardigheden.

De aanpak is afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals ‘beschikbare tijd’, context, omgeving en specifieke verzoeken.

De instelling is gebaseerd op een continu hoog niveau van drive en positieve energie, enthousiasme, ethische verantwoordelijkheid, consequente focus en doorzettingsvermogen om mensen te ondersteunen bij hun uitdaging met betrekking tot (organisatie)verandering.

Meer dan 25 jaar internationale ervaring op het gebied van organisatieverandering is, op een senior managementniveau, opgedaan in een verscheidenheid aan bedrijfstakken in kleine en middelgrote ondernemingen en corporaties.

Gefundeerde kennis, in de zin van academische achtergronden in Bedrijfskunde en Sociale Wetenschappen, is verzameld. Tevens is een dissertatie afgerond om de relatie tussen individu en organisatie nader te onderzoeken: Wat is de meest effectieve manier van aanpak vóór, tijdens en na de organisatieverandering voor zowel individu als organisatie?

Vaardigheden zijn ontwikkeld en verfijnd door middel van verschillende methoden, vooral op het gebied van sociale, maar duidelijke, communicatie, consistentie, creativiteit, stimulerend leiderschap, management by example, pragmatisme, het tot op zekere hoogte uitoefenen van druk en empathie en sympathie voor individu en organisatiecultuur.

REFERENTIES

Arjen Wittekoek

Chief Operational Officer Umincorp

Plastic Recycling Amsterdam

"Door het vertrek van onze vestigingsdirecteur – tijdens een cruciale fase van het bedrijfsgroei – hebben we gekozen voor een interim-oplossing. Marcel M.P. Probst is in staat geweest om de draad verrassend snel op te pakken. Dit doet hij op een aangename, kalme en duidelijke Lees verder...

Frans Hoffmans

Managing Director Scafom-rux International

Scafom-Rux

"Marcel M.P. Probst maakt het verschil tussen praten over organisatieverandering en transformatie en het daadwerkelijk doorvoeren daarvan. Door zijn hands-on benadering en sociale vaardigheden voert hij organisatorische veranderingen effectief en snel door. Lees verder...

Tuomo Hyysalo

Director Europe
Dexion Group
Limited

Redirack

"De opdracht voor All2Change bestond uit het analyseren en in kaart brengen van de synergiën tussen Redirack België en Redirack UK. Een ‘bulldozermentaliteit’ met gevoel voor culturele en sociale aspecten was nodig om de ‘not invented here’ mentaliteit in beide business units te doorbreken. Lees verder...

Hans Vrijenhoek

Manager
Bedrijfsbureau
COA, Ministerie
van Justitie

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

"Een gevestigde organisatiestructuur verander je niet zo makkelijk. Het betekent vooral mensen er van overtuigen, dat een nieuwe structuur meer voordelen oplevert dan de bestaande. Voordelen in de zin van efficiënter en effectiever werken, maar ook inzake ontwikkelingsperspectieven voor medewerkers. Binnen het COA, bij de Lees verder...

ADDITIONELE INFORMATIE

Publicatie 2019 in: return - Magazin für Transformation und Turnaround, 06/19, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH:

ERFOLGREICH VERÄNDERN - PRAXISTIPPS FÜR TRANSFORMATIONSPROZESSE

Als u de inhoud wilt zien, klikt u op het artikel.

Publicatie 2018:

HOW TO BECOME A TEAM MEMBER? AN EXPLORATIVE JOURNEY

Als u de inhoud wilt zien, klikt u op het artikel.

Publicatie 2014:

Effectieve (organisatie)verandering: Kunst of wetenschap?

Als u de inhoud wilt zien, klikt u op het artikel.

Publicatie 2012:

Sensemaking during a Complete Process of Revitalization in a Complex Context.

Als u de inhoud wilt zien, klikt u op het boek. Om te begrijpen waar de publicatie over gaat, klik op het boek en gaat u naar de achterzijde van het boek, pagina 324.
Als u graag een exemplaar wenst te ontvangen, klik hier.

CONTACT

Wilt u meer weten over onze activiteiten of hebt u een specifieke vraag?

Door het invullen en verzenden van dit formulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

All2Change

Dr. Marcel M.P. Probst

Van Boetzelaerlaan 12
2581 AH Den Haag
Nederland

Mobiel: +31 – (0)6 53 32 32 26
E-mail: mprobst@all2change.com