Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

"Een gevestigde organisatiestructuur verander je niet zo makkelijk. Het betekent vooral mensen er van overtuigen, dat een nieuwe structuur meer voordelen oplevert dan de bestaande. Voordelen in de zin van efficiënter en effectiever werken, maar ook inzake ontwikkelingsperspectieven voor medewerkers. Binnen het COA, bij de Lees verder...