REFERENTIES

INTERIM MANAGEMENT

Arjen Wittekoek

Chief Operational Officer Umincorp

Plastic Recycling Amsterdam

"Door het vertrek van onze vestigingsdirecteur – tijdens een cruciale fase van het bedrijfsgroei – hebben we gekozen voor een interim-oplossing. Marcel M.P. Probst is in staat geweest om de draad verrassend snel op te pakken. Dit doet hij op een aangename, kalme en duidelijke manier. Op volledig unique wijze heeft hij leiding gegeven aan de onderneming en samen met het team buitengewoon goede resultaten behaald.

Dit toont aan dat Marcel wordt gedreven door resultaten, in combinatie met het professioneel ontwikkelen en leiden van een organisatie tijdens groei en verandering. Ik wil Marcel bedanken voor zijn enorme toewijding en prettige samenwerking."

Frans Hoffmans

Managing Director Scafom-rux International

Scafom-Rux

"Marcel M.P. Probst maakt het verschil tussen praten over organisatieverandering en transformatie en het daadwerkelijk doorvoeren daarvan. Door zijn hands-on benadering en sociale vaardigheden voert hij organisatorische veranderingen effectief en snel door.

Hij is efficiënt, gefocust en zeer bekwaam in het betrekken en motiveren van medewerkers om de beste resultaten te behalen. Marcel is een waardevolle toevoeging voor elk team."

Jacco Rijnbeek

Partner
IBS Capital
Management BV.

Kaarsenfabriek Parcan B.V.

"Vanaf september 2015 tot maart 2017 is Marcel M.P. Probst als CEO van Kaarsenfabriek Parcan B.V. in dienst geweest. Marcel heeft in de sterk seizoensgebonden onderneming veel verbeteringen bewerkstelligd, waaronder een significante verbetering van efficiency, automatisering en voorraadbeheer. Daarnaast heeft hij op diverse vlakken het managementteam versterkt en verbeterd.

Marcel heeft een enorme drive en energie en heeft bij zijn komst als interim CEO in een korte tijd problemen (h)erkend, geanalyseerd, doorgrond en opgelost. Ondanks zijn prestatie is voor Parcan, door diverse oorzaken, waaronder blijvende tegenvallende marktontwikkelingen, helaas het doek gevallen. Desalniettemin kan ik Marcel van harte aanbevelen."

Jakob Broekman

Managing Director
CE Repair
Services Group

CE Repair Services Group

"Van januari 2013 tot februari 2015 is Marcel Probst tot volle tevredenheid als CEO van de CE Repair Services Group in dienst geweest. Vooral gedurende 2013 heeft Marcel onze onderneming enorm vooruit geholpen, o.a. door het ontwerpen en implementeren van veel efficiëntere processen en het opleiden van ons personeel op alle niveaus. Met name ook door het (door)ontwikkelen van ons IT systeem, genaamd CE Online, en het binnenhalen van toonaangevende marktpartijen is onze concurrentiepositie onder zijn leiding significant verbeterd.

Als gevolg daarvan is ons marktaandeel sterk gegroeid. Wij hebben zijn focus op zaken die er echt toe doen en zijn enorme gedrevenheid bijzonder gewaardeerd en danken Marcel hartelijk voor al hetgeen hij in zo een enorm positieve zin voor onze organisatie heeft betekend. Wij wensen Marcel verder heel veel succes in zijn verdere carrière."

Vitor Neves

Chief Executive
Officer Colep SA

Colep Zülpich GmbH

"Marcel Probst heeft als Interim Managing Director van Colep Zülpich GmbH gewerkt vanaf mei 2010 tot januari 2012. Hij werd ingehuurd voor het managen van een complex veranderingsproces, na de aanzienlijke negatieve gevolgen van de internationale financiële crisis in 2008/2009.

In deze periode van 20 maanden heeft Marcel een aanzienlijke verbetering van de organisatie bewerkstelligd, zowel op operationeel vlak als op de moraal van de medewerkers.

Marcel werkte op een zeer autonome wijze, definieerde de toekomstige strategie van de organisatie en heeft de herstructurering van Sales en Operations op een zeer succesvolle manier gerealiseerd, als voorbereiding voor de organisatie om te kunnen concurreren in een zeer veeleisende internationale omgeving.

De erkenning door klanten werd duidelijk bereikt, wat resulteerde in een groot aantal nieuwe projecten die werden toegekend aan het bedrijf.

Marcel had een uitstekende invloed op de werknemers, door het creëren van een sterke motivatie en een sterk gevoel voor de missie. Op hetzelfde moment ontwikkelde hij ook een sterk Management Team voor de toekomst.

De algemene resultaten waren zeer goed, hetgeen duidelijk Marcel’s leiderschapsvaardigheden en focus op prestaties demonstreert."

Bernd Elsner

Chief Executive
Officer BELFOR
Europe GmbH

Belfor

"Na een lange staat van dienst heeft de Managing Director van onze Nederlandse dochteronderneming ons aan het einde van het jaar verlaten. Als gevolg werden wij gedwongen om naar een opvolger te zoeken voor deze dochteronderneming, die in een kritieke staat verkeerde. We wilden daarbij niet onder tijdsdruk worden gezet en besloten, wetende dat een aanstellingsproces op zijn minst enige maanden zou duren, een Interim Manager te zoeken. De keuze hierbij viel op Marcel Probst. Zijn opdracht was om het bedrijf, als Managing Director met volledige verantwoordelijkheid, te leiden. De relaties met de belangrijkste klanten moesten gestabiliseerd en verder ontwikkeld worden. Bovendien moest hij de groeimogelijkheden van bestaande diensten, in combinatie met het scherp analyseren van inkomsten, kostenniveaus en marges, ontwikkelen. Op hetzelfde moment waren een rationaliseringsproces en besparingen noodzakelijk.

Marcel Probst raakte op een zeer professionele wijze snel vertrouwd met deze opdracht en realiseerde ingrijpende personele herstructurerings-maatregelen. Dit heeft hij op een sociaal aanvaardbare wijze met de nodige voorzichtigheid bereikt. Dit, in parallel met de hierboven beschreven taken. Op hetzelfde moment wist hij de belangrijkste medewerkers te motiveren en te behouden, hoewel de werknemers niet alle kostenbesparende maatregelen konden waarderen.

Vanwege het feit dat het aanstellingsproces voor een opvolger moeilijk was en meer tijd in beslag nam dan verwacht, hebben wij de samenwerking met Marcel Probst tot 12 maanden voortgezet. De organisatie(verandering) beheerste hij uitzonderlijk goed, hij paste een zeer gestructureerde aanpak toe en hij realiseerde voortdurend de overeengekomen maatregelen. Ongeacht het ervaren van extreme niveaus van stress, functioneerde Marcel Probst ononderbroken rustig, doordacht en geconcentreerd. In een zeer korte periode wist hij het vertrouwen van de werknemers te winnen en werd hij door alle betrokkenen ervaren als een competente partner. Tijdens onze Europese bijeenkomsten droeg hij waardevol bij tijdens operationele en strategische discussies.

Gebaseerd op een nieuw niveau van vertrouwen, stabiliseerden de relaties met klanten. Dit resulteerde in het algemeen in een meer positief imago van het bedrijf. Bovendien was Marcel Probst beschikbaar voor de selectieprocedure en de inwerkperiode van zijn opvolger.

Naar aanleiding van onze positieve ervaringen wil ik benadrukken dat wij buitengewoon tevreden zijn met de prestaties van Marcel Probst. Zonder twijfel zouden wij hem weer inhuren als een vergelijkbare opdracht zich aandient en we bevelen hem zonder meer bij derden aan."

Gunnar Åckerblom

Vice President
Anticimex
Europe AB

Anticimex Benelux BV

"Marcel Probst was werkzaam als interim Managing Director in onze dochteronderneming Anticimex Benelux van mei 2005 tot januari 2006. Naast het managen van de dagelijkse gang van zaken was het zijn taak om de financiële prestaties van de onderneming, door het identificeren van groeikansen en het rationaliseren van processen en activiteiten, na een besluit van de Raad van bestuur, uit te voeren.

Marcel won het vertrouwen van de organisatie in een zeer korte tijd, waardoor hem lukte de gewenste veranderingen, zowel in gedrag als in instelling, door te voeren. In zijn periode was hij bij elk belangrijk onderwerp betrokken, zowel intern als extern, variërend van rechtstreekse onderhandelingen met belangrijke klanten tot de reorganisatie van verkoop, service en administratie.

Hij heeft zowel de interne communicatie als de motivatie van het personeel aanzienlijk verbeterd, en creëerde een goede basis voor de toekomstige ontwikkeling van de onderneming.

Ik heb Marcel Probst als een zeer analytische, professionele en communicatieve leider ervaren en ik heb genoten van de samenwerking met hem. Hij is een goede change agent en dus een betrouwbare keuze voor iedereen die naar effectief interim-management zoekt."

Kevin Appleton

Chief Executive
Officer Lavendon
Group plc

Zooom (Germany & Austria) GmbH and BTB (Germany & Austria) GmbH

"Empee Interim Management heeft een opdracht uitgevoerd in onze Duitse en Oostenrijkse operaties. Het betrof het leiden van verandering op het gebied van organisatiecultuur, organisatieprocessen en de organisatieresultaten.

De geïntegreerde aanpak van deze opgave had aan het eind van de opdracht een 'ready to go' organisatie tot gevolg, welke klaar was voor de overdracht, terug, naar het interne management."

Tuomo Hyysalo

Director Europe
Dexion Group
Limited

Constructor Systemtechnik GmbH

"Samen met Empee Interim Management hebben we gewerkt aan het creëren van lucratieve activiteiten voor bedrijven die bij een grote groep hebben gehoord. Onze bedoeling was om nieuwe eigenaars te vinden voor deze bedrijven. In dit soort situaties heb je mensen met verschillende capaciteiten nodig: ze moeten een complexe reorganisatie kunnen initiëren, er leiding aan kunnen geven, het bestaande Management Team kunnen stimuleren om nieuwe verantwoordelijkheden met bijbehorend nieuw

gedrag te accepteren en de organisatie kunnen voorbereiden op een 'road show', die moet leiden tot een succesvolle verkoop. Marcel Probst was in staat de rol te vervullen van de zeldzame multiculturele veranderingsmanager die de bedrijven met energie en enthousiasme leidde door de soms pijnlijke veranderingen. Ik vond het geweldig samen te werken met een positieve 'bedrijfsanarchist' die het woord 'nee' niet in zijn vocabulaire heeft en elke dag tot nieuwe prestaties komt."

Kevin Appleton

Managing Director
Industrial Division
Constructor
Dexion Limited

Lalesse Constructor BV

"Ik heb de Empee Interim Management aanpak ervaren als analytisch, rekening houdend met de strategische behoefte van de

organisatie en sterk in het betrekken en aansturen van mensen bij het complexe veranderingsproces."