REFERENTIES

ADVIES

Tuomo Hyysalo

Director Europe
Dexion Group
Limited

Redirack

"De opdracht voor All2Change bestond uit het analyseren en in kaart brengen van de synergiën tussen Redirack België en Redirack UK. Een ‘bulldozermentaliteit’ met gevoel voor culturele en sociale aspecten was nodig om de ‘not invented here’ mentaliteit in beide business units te doorbreken.

Marcel Probst doorbrak de rookgordijnen, die door het lokale management waren gecreëerd, en introduceerde een goede turnaround-strategie. Deze strategie is naderhand succesvol geïmplementeerd. Het is duidelijk dat ervaring met veranderingsprocessen een sterk punt is van All2Change."

Hans Vrijenhoek

Manager
Bedrijfsbureau
COA, Ministerie
van Justitie

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

"Een gevestigde organisatiestructuur verander je niet zo makkelijk. Het betekent vooral mensen er van overtuigen, dat een nieuwe structuur meer voordelen oplevert dan de bestaande. Voordelen in de zin van efficiënter en effectiever werken, maar ook inzake ontwikkelingsperspectieven voor medewerkers. Binnen het COA, bij de Concerndirectie Financiën & Control, hadden we dit voor ogen. Tot dusverre opereerde de unit Managementondersteuning ten behoeve van de volledige Concerndirectie Financiën & Control onder de verantwoordelijkheid van de Manager Bedrijfsbureau, Hans Vrijenhoek.

Zijn voorstel was om deze unit te decentraliseren naar de vier concernafdelingen binnen deze Directie. Door middel van de offerte-procedure werd Marcel Probst geselecteerd om het onderzoek te leiden naar de haalbaarheid van de herstructurering van dit organisatieonderdeel en daaraan vervolgens gestalte te geven. Door zijn inspirerende werkwijze, met oog voor detail en gevoel voor intermenselijke aspecten, is deze operatie zeer succesvol verlopen. Zowel de managers van de concernafdelingen als de betrokken medewerkers zijn zeer tevreden over de nieuwe organisatiestructuur."

Jeroen van Mierlo

Managing Director
Mak & Coeurderoi NV

Mak & Coeurderoi NV

"De opdracht bestond uit drie opeenvolgende fasen. De eerste fase bestond uit een diepteanalyse van het bedrijf en een marktonderzoek. In de volgende fase werd de juiste - dus een op relevante scenario's gebaseerde - strategie bepaald. Tot slot, is in de derde fase een plan gedefinieerd met als doel de organisatie efficiënter en effectiever te maken.

Tijdens dit gehele proces heb ik de aanpak van All2Change op alle fronten als professioneel ervaren. Wat ik vooral interessant vond, was te zien hoe de aanwezige kennis en ervaring op een creatieve wijze gecombineerd werden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe richting voor onze organisatie, terwijl de medewerkers adequaat werden ondersteund tijdens een lastig veranderingsproces."